Pro Váš komfort a čistotu bydlení

Septiky jsou plastové zavřené nádoby, které se vyrábí z polypropylenových svařovaných desek. Spoje jsou stoprocentně pevné a nepropustné. Nádoby mají několik komor, kterými postupně protéká odpadní voda, a usazuje se zde kal a nečistoty.
Odpadní voda se v septiku postupně předčišťuje, a následně se dočistí v pískovém filtru, nebo je odvedena trativodem do půdy. Odpadní voda ze septiku lze také využít například pro zalévání zahrady, nebo splachování WC. Septiky se hodí všude tam, kde není možné napojení na kanalizaci, nebo vybudování čistírny odpadních vod.

Zabudování septiku

Septiky mají odvodní i odpadní potrubí. Po jejich zapojení se postupně obsypou zeminou, nebo zabetonují, záleží na situaci a typu septiku. Během obetonováním třeba je postupně napouštět vodou.