Přestože mnozí stále ještě nejsou přesvědčeni o škodlivosti elektromagnetických vln na živé organismy, většina prováděných výzkumů uvádí, že bychom se před nimi měli mít na pozoru. Elektromagnetické vlnění v podobě ionizujícího záření se na naší Zemi vyskytovalo vždycky, tedy v podstatě odjakživa. Setkáváme se s ním například za bouřek, kdy dochází k elektrickým výbojům. Tyto jevy nás však na zdraví nijak neohrožují, přestože můžeme přechodně v době jejich působení pociťovat nepříjemné stavy.

Elektromagnetické pole

Co nás však na zdraví ohrožuje, jak dokazují poslední výzkumy, které se věnuji této problematice, je uměle vytvořené elektromagnetické pole, které vytváří takzvané neionizující záření. Jako velmi významná se zde jeví zejména ochrana před zářením vysílačů mobilních operátorů. Pokud se chcete vyhnout celé řadě nejrůznějších závažných zdravotních poškození svého organismu, vřele doporučujeme navštívit internetové stránky společnosti BioProtect, kde se můžete dozvědět, co udělat, jaké prostředky si pořídit, abyste před elektrosmogem byli co nejvíce ochráněni.